Historiku

Shtëpia Botuese dhe Shtypshkronja “DITA PRINT” filloi aktivitetin në 14.05.2015.

Të fokusuar në prodhimin e të gjitha llojeve të librave artistik, shkollor, enciklopedike, historike universitare. Hartimi i teksteve shkollore për arsimin parauniversitar deri në arsimin e lartë.

Shtypshkrime të të gjitha llojeve, materiale e mandate për Bankat, Doganat, Tatimet, shtypshkrime me element sigurie, përpunim të dokumenteve të ndryshme me element sigurie me karakter sekret, përpunim e botim të reklamave të ndryshme etj.

Libra shkollor

Matematika 1

Matematika 6

Matematika 6 – Fletore pune

Gjeografia 6

Gjuha shqipe 4

Matematika 6 – Ushtrime

PËR MËSUESIT

Matematika 6 – Libër mësuesi

Gjeografia 6 – Libër mësuesi

Matematika 1 – Libër mësuesi

Gjuha shqipe 4 – Libër mësuesi

THOMAS HOBBES

LEVIATANI

Thomas Hobbes e shkroi Leviathan-in në fundin e Luftës Civile në Angli dhe e përfundoi pas mbarimit të saj, e kështu që Leviathan-i ka vulën e ngjarjeve të Luftës Civile.

Por ky libër u mendua të kapërcente epokat dhe i tillë është.

Libra akademik

Arti i të folurit në publik

Ekonomiksi makroekonomia

Ndotësit organikë dhe ekotoksikologjia

Bazat e menaxhimit

Paraja dhe Bankat

Bimët Industriale

Politikat e hapësirës suburane

Pedogjeografia

Elementet e Filozofisë Morale

Teori e politikës ndërkombëtare

Transformimet Gjeometrike

Teori të marrëdhënieve ndërkombëtare

Trauma e heparit

Psikologji Shëndeti 2

Politikat Ekonomike

Sociologji me zgjedhje 12

Organizatat Ndërkombëtare

Prikologjia e zhvillimit të fëmijës

Mikroorganizmat e prishjes së ushqimeve

Mentaliteti Anti-Kapitalist

Menaxhimi i klasës

Psikologji Shëndeti 1

Sfidat e edukimit parauniversitar

Financa publike

Ekonometri

Analiza e kostove

Analiza e kostove ushqimore

Matura Shtetërore pa mësues

Hyrje në Ekonomi

Pomologjia 2

Konstruksione të automjeteve

E drejta e medias

TË TJERË

Ushtrimet e melankolisë

Stelina

Artan Cuku In memoriam

Trakitje në kujtesën tënde Libofshë

U rrita me lotët e nënës

Halil Alia

Vërnica në shekuj

Hayek-u për Hayek-un

Në kërkim të mirëqenies

Mozaik episodesh e ngjarjesh

Në Dalmaci dhe në Malin e Zi

Dy Elsat

Kërkim operacional

Hasi i Shqipërisë

Kontakt

Per porosi ose informacion me te detajuar ju lutem plotesoni fushat e meposhtme ose dergoni email ne adresen: [email protected]

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

© 2024 Dita Print, All Rights Reserved