Historiku i Dita Print

Shtëpia Botuese dhe Shtypshkronja “DITA PRINT" filloi aktivitetin në 14.05.2015.
Të fokusuar në prodhimin e të gjitha llojeve të librave artistik, shkollor, enciklopedike, historike universitare. Hartimi i teksteve shkollore për arsimin parauniversitar deri në arsimin e lartë.

Shtypshkrime të të gjitha llojeve, materiale e mandate për Bankat, Doganat, Tatimet, shtypshkrime me element sigurie, përpunim të dokumenteve të ndryshme me element sigurie me karakter sekret, përpunim e botim të reklamave të ndryshme etj.

THOMAS HOBBES

LEVIATANI

Thomas Hobbes e shkroi Leviathan-in në fundin e Luftës Civile në Angli dhe e përfundoi pas mbarimit të saj, e kështu që Leviathan-i ka vulën e ngjarjeve të Luftës Civile. Por ky libër u mendua të kapërcente epokat dhe i tillë është.

DITA PRINT © 2023 All Rights Reserved