Back Cover
Look Inside

Gjeografia 6 – Libër mësuesi

Teksti shkollor Gjeografia 6 është një qasje dinamike e dijeve shkencore të gjeografisë, në përputhje me programin e ri të Ministrisë se Arsimit të vitit 2015- 2016. Teksti shkollor Gjeografia 6 do të njohë nxënësin me qëllimin, synimet, mjetet dhe metodat e shkencës së Gjeografisë.

This product is currently out of stock and unavailable.

SKU: N/A Category: