Gjeografia 6

Titulli: Gjeografia 6
Autor: Admira Tatzati, Etleva Nita
Çmimi: 350
Viti i botimit: 2015

Quick View

Gjeografia 6 – Libër mësuesi

Teksti shkollor Gjeografia 6 është një qasje dinamike e dijeve shkencore të gjeografisë, në përputhje me programin e ri të Ministrisë se Arsimit të vitit 2015- 2016. Teksti shkollor Gjeografia 6 do të njohë nxënësin me qëllimin, synimet, mjetet dhe metodat e shkencës së Gjeografisë.

Quick View

Gjuha shqipe 4

Titulli: Gjuha shqipe 4
Autor: —
Çmimi: —
Viti i botimit: —

Quick View

Gjuha shqipe 4 – Libër mësuesi

Titulli: Gjuha shqipe 4 – Libër mësuesi
Autor: —
Çmimi: —
Viti i botimit: —

Quick View

MATEMATIKA 1

Titulli: Matematika 1
Autor: Karen Morrison
Çmimi: 566
Viti i botimit: 2015

Quick View

Matematika 1 – Libër mësuesi

Matematika 1 – Libri i Mësuesit, është publikuar në origjinal në anglisht në vitin 2010. Ky botim publikohet në marrëveshje me Oxford University Press.

Ky Libër Mësuesi është formuluar për të mbështetur Matematikën 1A, 1B, 1C të botimeve Dita Print. Zhvillimi i konceptit dhe njohurive – pasqyrimi i temës që nënvizon njohuritë që duhet të përvetësojë nxënësi në këtë temë…

Quick View

Matematika 6

Titulli: Matematika 6
Autor: Karen Morrison
Çmimi: 553
Viti i botimit: 2015

Quick View

Matematika 6 – Fletore pune

Titulli: Fletore pune, Matematika 6
Autor: Karen Morrison
Çmimi: 350
Viti i botimit: 2015

Quick View

Matematika 6 – Libër mësuesi

Matematika 6 – Libri i Mësuesit, është publikuar në origjinal në anglisht në vitin 2010. Ky botim publikohet në marrëveshje me Oxford University Press.

Libri i Mësuesit është konceptuar si pjesë përbërëse dhe mbështetëse për lëndën e Matematikës 6. Libri vjen në ndihmë të punës së mësuesit në trajtimin sa më efikas të materialit që ndodhet në Librin e Nxënësit 6 dhe Fletoren e Punës 6

Quick View

Matematika 6 – Ushtrime

Titulli: Matematika 6 – Ushtrime
Autor: Griselda Mema
Çmimi: 400
Viti i botimit: 2020

Quick View